Τώρα παίζει , και είναι συντονισμένοι 1 ακροατές !