Τώρα παίζει , και είναι συντονισμένοι 4 ακροατές !