Τώρα παίζει , και είναι συντονισμένοι 6 ακροατές !